Konservering

Laga en skada eller skydda för framtiden?

Konservering görs för att fördröja nedbrytningshastigheten och för att förhindra att skador uppstår. En skicklig konservator kan också restaurera museiföremål, rengöra och restaurera tavlor, skulpturer, målningar, kartor och andra konstföremål.

Genom att låta en konservator göra en professionell bedömning av dina konstföremål får du en bra bild av verkets allmänna tillstånd och eventuella behov av rengöring eller konservering. Det innebär att du får tillgång till ett bra beslutsunderlag innan några åtgärder vidtas. Och självklart hanterar vi på ARTSEC all logistik, inklusive transporter, på ett säkert och effektivt sätt.