Konstruktion

Vill du skapa en miljö för din konst?

Oftast handlar vårt uppdrag om att sätta in konstföremål i en befintlig miljö. Men ibland är istället uppdraget att skapa en miljö runt konsten – ibland bara en sockel eller specialmonter, ibland en hel utställning. Då kommer vår förmåga att förhöja upplevelse, skapa intryck och beröra betraktaren till sin fulla rätt.

Tillsammans med dig arbetar vi fram ett skräddarsytt förslag där föremålen verkligen får chansen att berätta sin historia. Till ditt förfogande står både specialister med lång erfarenhet och finsnickare som kan bygga en hel rumslig interiör efter planritning. Dessutom kan vi erbjuda speciallösningar för att stafflikonst, skulpturer, antikviteter och andra föremål ska lyftas fram på ett fascinerande och fängslande sätt.