Vår Expertis

För några få utvalda eller så många som möjligt?

Det är faktiskt en konst i sig självt att exponera konstföremål på ett lika säkert som attraktivt sätt. Efter decennier har vi både sett och löst det mesta åt alla typer av uppdragsgivare – det utgör en kunskapsbank som vi självklart är stolta över och som du kan dra nytta av.

Har du exempelvis ett galleri kan vi hjälpa dig med systemlösningar som inkluderar allt från hantering och säkerhet till hängning och ljussättning. Är du ansvarig för konstföremålen inom ett företag eller en byggnad (t ex ambassad eller sjukhus) kan vi hjälpa dig med sådant som värdering, konservering, hängning och anpassade säkerhetslösningar.

Och är du en privatperson med intresse för konst kan vi bistå med allt från att värdera arvegods och bygga socklar för skulpturer till att hitta den bästa säkerhetslösningen.